Data Privacy

Rekisterinpitäjä
Pestivoima Oy
Nysäkuja 3, 01820 Klaukkala
Y-tunnus: 1976282-0
puhelin: 041 468 3240
s-posti: pestivoima@pestivoima.fi

Rekisteri

Pestivoima Oy:llä on käytössä kaksi henkilöstötietorekisteriä eli Pestivoiman työntekijöiden rekisteri ja Pestivoiman työnhakijoiden rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Työntekijöitä koskevan rekisterin tietojen avulla hoidetaan palkkahallinto ja palkkojen maksatus sekä kaikki ne lakisääteiset ja ilmoitusvelvollisuuden alaiset tiedot, jotka yritys on velvollinen toimittamaan viranomaisille. Rekisterin tiedot perustuvat työntekijän antamiin tietoihin, työntekijän valtuuttaman yrityksen toimittamiin tietoihin ja mahdollisesti eri viranomaisilta tulleisiin tietoihin. Työnhakijoita koskevan rekisterin avulla pyritään löytämään kunkin työnhakijan taitoja ja osaamista vastaava työpaikka hakemuksen saapuessa tai mahdollisesti myöhemmin, sopivan työpaikan tullessa Pestivoima Oy:n tietoon. Rekisterissä on vain työnhakijan itse toimittamia tietoja.

Rekisterin sisältämät tiedot

Työntekijärekisteri sisältää kunkin työntekijän osalta seuraavat tiedot:

– Työntekijän nimi, sosiaaliturvatunnus ja yhteystiedot
– Työntekijän allekirjoittama työsopimus
– Työntekijän verokortti ja työntekijän mahdollisesti toimittamat muut asiaan liittyvät dokumentit
– Työntekijän työsopimuksessa mainittu palkka, suoritetut työtunnit ja maksetut palkat

Työnhakijarekisteri sisältää työnhakijan Pestivoima Oy:lle lähettämän työhakemuksen ja CV:n ja mahdolliset muut työnhakijan lähettämät hakemuksen liitteet.

Henkilötietojen luovutus

Työntekijärekisterin tietoja luovutetaan vain niille viranomaisille tai viranomaisten osoittamille yhteistyötahoille, joihin Pestivoima Oy:llä on tietojen lakisääteinen ilmoittamisvelvollisuus. Tämän lisäksi Pestivoima Oy:n palkkahallintoa hoitaa ulkopuolinen tilitoimisto, johon palkanlaskennan edellyttämät tiedot toimitetaan kunkin palkanmaksukauden aikana. Palkanlaskentaa hoitavaa tilitoimistoa sitovat samat lakisääteiset tietosuojasäännökset kuin Pestivoima Oy:täkin. Rekisterin
tietoja ei käsittele Pestivoima Oy:ssä kukaan muu kuin palkkahallinnon ja viranomaisyhteistyön hoitamiseen nimetty henkilö.
Työnhakijarekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä käytetä markkinointitarkoituksiin eikä niitä Pestivoiman sisällä käytä kukaan muu kuin työntekijöiden valintatyöhän nimetyt henkilöt.

Tietojen säilytysaika

Työntekijärekisterin tietoja Pestivoima Oy:n pitää säilyttää lain edellyttämät viisi vuotta, jonka jälkeen ne tuhotaan.

Työnhakijarekisterin tietoja Pestivoima Oy säilyttää 12 kuukautta, jonka jälkeen ne ilman erillistä pyyntöä tuhotaan.

Tietojen poistaminen pyydettäessä

Työntekijärekisterin tietoja Pestivoima Oy:n tulee säilyttää lakisääteiset viisi vuotta, eikä niitä voida työntekijän pyynnöstä poistaa.

Työnhakijarekisteristä voidaan yksittäisen työnhakijan tiedot poistaa koska tahansa hakijan esittäessä sitä koskevan pyynnön tai kun Pestivoima Oy toteaa, että kyseisen henkilön työnhaku ei ole enää voimassa. Kaikki työnhakijarekisterin hakijatiedot poistetaan automaattisesti 12 kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Turvatoimet

Pestivoima Oy:n ja sen alihankkijoiden tiedostot on suojattu asianmukaisilla tietoturva- ja palomuuriohjelmilla.